promyczkowo ..................Pomylone słowa składają sie na cud wiersza, pomyleni ludzie składają sie na cud tego świata